5, 6, 7 лв съответно – автомобил, джип, ван, камион

Прахосмучене

Почистване на прагове

Третиране на табло с синтетично мляко

Вакса

Парфюм

Обработка на седалки и под

Вашият коментар